Kesä
Opintojakson nimi Tuonti- ja vientiprosessin hallinta
Opintojakson ajankohta 02.05.2024 - 04.08.2024
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Sari Jokimies
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 18.03.2024 - 14.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tuonti- ja vientiprosessin hallinta

02.05.2024 - 04.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opiskelija osaa

  • määritellä EU:n sisäisen että ulkoisen tuonnin ja viennin erityispiirteet sekä prosessit
  • soveltaa tuonnissa ja viennissä tarvittavia asiakirjoja
  • tunnistaa globalisaation ja digitalisaation vaikutukset ulkomaankauppaan
  • määritellä vastuullisen kuljetuksen ja kuljetusmuotojen erityispiirteet ja niitä koskeva erityislainsäädäntö
  • tunnistaa ja määritellä kestävän ja kustannustehokkaan pakkauksen erityispiirteet

Sisältö:

  • EU:n sisäisen ja ulkoisen vienti- ja tuontiprosessien vaiheet
  • vienti- ja tuontimenettelyjen käsitteet
  • vienti- ja tuontimenettelyissä käytetyt asiakirjat
  • vlobalisaation ja digitalisaation vaikutukset vienti- ja tuontiprosesseihin
  • vastuulliset kanvainväliset kuljetukset: kuljetusmuodot, lastiturvallisuus, pakkaus ja asiakirjat.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Arviointi perustuu oppimistehtäviin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tuonti- ja vientiprosessin hallinta on 100 % verkkokurssi ja voit suorittaa sen itsellesi parhaiten sopivana aikana aikavälillä 2.5. – 4.8.2024.

Johdantoluento to 2.5.2024 verkossa. Luennolle osallistuminen on suotavaa.

Opintojakso koostuu tuonti- ja vientiprosessien hallinnan aihealueisiin liittyvistä tehtävistä. Tehtävät ovat yksilötehtäviä. Tehtävät suoritetaan järjestyksessä ja ne palautetaan Moodleen.

Opettaja tarkistaa toukokuun loppuun (31.5.2024) mennessä tehdyt tehtävät 16.6.2024 mennessä. Seuraavan kerran opettaja tarkistaa tehtäviä opettajan vapaajakson jälkeen 4.8.2024 alkaen.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymisilmoitukset  lähetetään hyväksytyille ilmoittautumisajan päätyttyä tai kun paikat ovat täynnä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.