Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Tuotetiedon hallinta
Opintojakson ajankohta 24.08.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Juha Porvali
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 08.08.2022 - 20.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Tuotetiedon hallinta

24.08.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija oppii tuotetiedonhallinnan toiminnan eri vaihtoehtoineen sekä tunnistaa järjestelmien ominaisuuksia ja toimintoja. Opiskelija pystyy ratkaisemaan tuotetiedonhallintaan liittyviä keskeisiä ongelmia, soveltamaan tietojaan ja hyödyntämään osaamistaan myös jatkossa.

Sisältö

  • Tuoterakenne PDM-järjestelmässä
  • Nimikkeet PDM-järjestelmässä
  • Järjestelmäarkkitehtuuri
  • Dokumenttien versiointi
  • Tuotekonfigurointi

 

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa, valita, aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää, ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti. Johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina digitaalisella oppimisalustalla.

Ilmoittautumistiedot

Kurssikiintiö Campus Online opiskelijoille on 50