Non-stop
Opintojakson nimi Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö (nonstop)
Opintojakson ajankohta 02.02.2021 - 31.08.2021
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin opettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 25.05.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö (nonstop)

02.02.2021 - 31.08.2021

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Ymmärrät koulun turvallisuutta ja hyvinvointia edistävän ja tukevan toimintakulttuurin merkityksen yhteisön hyvinvoinnille.
 • Tiedät turvallisuuteen liittyvää ohjeistusta ja lainsäädäntöä.
 • Hallitset menetelmiä ja keinoja, joilla varmistetaan turvallinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö eri kouluasteilla.
 • Ymmärrät kriisin kohtaamisen ja käsittelemisen perusteita ja osaat toimia kriisitilanteessa kouluyhteisössä.
 • Omaat valmiuksia ennaltaehkäistä ja tunnistaa kiusaamista ja häirintää sekä osaat toimia kiusaamiseen ja häirintään liittyvissä prosesseissa.
 • Tunnistat oman vastuusi oppilashuollon edustajana sekä sosiaalialan ammattilaisena olla mukana kehittämässä turvallista ja hyvinvoivaa koulua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Sisältö:

 • Mikä on koulun turvallisuutta ja hyvinvointia edistävän ja tukevan toimintakulttuurin merkitys yhteisön hyvinvoinnille?
  • Perusopetuslaki 36§
  • Opettajan ja rehtorin oikeudet
  • Koulun muun henkilökunnan oikeudet
 • Mitä on keskeinen turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvä ohjeistus ja lainsäädäntö?
 • Millä menetelmillä ja keinoilla varmistetaan turvallinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö eri kouluasteilla?
 • Miten ennaltaehkäiset ja tunnistat kiusaamista ja häirintää sekä toimit kiusaamiseen ja häirintään liittyvissä prosesseissa?
  • Fyysisen uhkan tunnistaminen
  • Kehon kielen tunnistaminen
  • Verbaaliset uhkailut ja uhkan merkit
  • Tilanteen ennakointi
  • Rakenteelliset järjestelyt
  • Työtilan/luokkahuoneen järjestäminen
  • De-eskalointi
  • ”Puhejudo”
  • Kulttuuristen ja kielellisten erojen tunnistaminen ja ymmärtäminen
 • Mitä sisältyy kriisin kohtaamiseen ja käsittelemiseen ja miten toimit kriisitilanteessa kouluyhteisössä?
 • Mitkä ovat omat vastuusi oppilashuollon edustajana sekä sosiaalialan ammattilaisena olla mukana kehittämässä turvallista ja hyvinvoivaa koulua?

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Arviointikriteerit

Ilmoitetaan myöhemmin

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Opintojakson lisätiedot

Vuoden 2021 aikana aloitus tiistaisin 2.2., 2.3., 6.4., 4.5. ja 1.6.2021. Opintojakson suoritusaika on 3 kk.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!

Mahdollinen peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Ilmoittautumistiedot

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!

Mikäli tämä koulutus on täynnä, voit ilmoittautua vastaavaan maksuttomaan koulutukseen tästä.