Kevät
Opintojakson nimi Turvallinen lääkehoito sosiaali- ja terveysalalla
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 12.03.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Katja Åker
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 02.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Turvallinen lääkehoito sosiaali- ja terveysalalla

16.01.2023 - 12.03.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoite:

Opiskelija

 • hallitsee lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen
 • osaa perustiedot lääkehoidon farmakologiasta, farmakodynamiikasta ja farmakokinetiikasta
 • hallitsee lääkehoidon perusteet, lääkkeiden tilaamisen, lääkkeiden jakamisen potilaskohtaisiin annoksiin, valmiiksi jaettujen lääkkeiden antamisen
 • luonnollista tietä ja subkutaanisen injektion antamisen
 • osaa aikuisten, ikääntyneiden, lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisuuden, mielenterveys- ja päihdetyön sekä pkv -lääkehoidon toteuttamisen
 • hallitsee lääkehoidon toteutuksen edellyttämän lääkelaskennan
 • osaa ohjata asiakasta ja potilasta lääkehoidossa, lääkehoitoon sitoutumisessa ja itsehoidossa potilaan terveyttä edistävästi
 • osaa toimia lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä

Sisältö:

 • lääkehoitoa toteuttavan ammattihenkilön rooli, tehtävät ja vastuu lääkehoidossa
 • lääkehuollon organisointi, ohjaus ja valvonta, lääke- ja lääkitysturvallisuus
 • farmakologia
 • turvallinen lääkehoitoprosessi ja lääkehoitosuunnitelma
 • lääkkeiden tilaaminen, lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiin annoksiin, valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen luonnollista tietä ja
 • subkutaanisen injektion antaminen
 • aikuisten, ikääntyneiden, lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisuuden, mielenterveys- ja päihdetyön sekä pkv -lääkehoito
 • lääketietokantojen käyttö
 • lääkehoidon vaikutusten seuranta, kirjaaminen, lääkehoidon tarkistus ja arviointi
 • lääkehoidon ohjaus, lääkehoitoon sitoutuminen ja itselääkitys
 • lääkematematiikka

 

Arviointikriteerit

Tentti H-5, Lääkehoito ja farmakologia muodostavat yhdessä lopputentin. Koko toteutuksen hyväksytty suoritus edellyttää 50% oikein (arvosana T1) tentin kokonaispistemäärästä sekä toteutuksen tehtävien palauttamista ajallaan sekä hyväksyttyä suoritusta.

Toteutuksen arviointi perustuu lopputentin arvosanaan (T1-K5). Hylätyn tentin saa uusia kaksi kertaa, ensimmäinen hyväksytty tulos tentistä jää voimaan.

Opintojakson tiedot

Lääkehoidon koulutuskokonaisuus toimii peruskoulutuksena lääkehoidosta. Kokonaisuuden suorittaminen tuo perusosaamisen lääkehoidosta ja valmistaa sinua mahdollisiin lääkehoidon täydentäviin opintoihin. Toteutus ei ole tarkoitettu ensihoidon, sairaanhoitotyön, terveydenhoitotyön tai kätilötyön tutkinto-opiskelijoille, he suorittavat vastaavat opinnot tutkinto-ohjelmassaan.

Lääkehoidon ja farmakologian tentin ajankohta ilmoitetaan moodlessa toteutuksen alkaessa.