Non-stop
Opintojakson nimi Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (1.12.2022 – 30.6.2022)
Opintojakson ajankohta 01.12.2022 - 30.06.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Timo Ryynänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 23.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (1.12.2022 – 30.6.2022)

01.12.2022 - 30.06.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuasi osaat:

 • määrittää yritysturvallisuuden, turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle
 • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet sekä osaa soveltaa niitä
 • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet
 • hyödyntää riskienhallinnan periaatteita sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmiä turvallisuuden kehittämisessä.

Arviointikriteerit

Opintojaksolla noudatetaan pisteperustaista arviointia. Opintojaksolla on seitsemän tehtävää ja verkkotentti, jotka kaikki on suoritettava:

 • Moduuli 1: sanaparitesti, max 10 pistettä
 • Moduuli 2: sanaparitesti, max 10 pistettä
 • Moduuli 3: Kolme monivalintatestiä, joista saa max 10 pistettä/testi; yhteensä max 30 pistettä
 • Moduuli 4: monivalintatesti, max 10 pistettä
 • Moduuli 5: monivalintatesti, max 10 pistettä
 • Verkkotentti: max 30 pistettä
 • YHTEENSÄ 100 pistettä

Kutakin tehtävää ja verkkotenttiä voit yrittää kaksi kertaa, joista parempi tulos jää voimaan. Tehtävistä ja verkkotentistä on saatava yhteensä vähintään 50 pistettä opintojakson suorittamiseksi hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkossa ja se on opiskeltavissa itsenäisesti omassa aikataulussa 30.6.2023 asti. Oppimisalustana toimii Canvas ja kaikki viestintä opintojaksolla tapahtuu sen kautta. Saat ohjeet Canvasiin kirjautumiseen, kun ilmoittautumisesi on käsitelty ja tietosi kirjattu Laurean opiskelijahallintarekisteriin.

Opintojakson tiedot

Materiaalit Canvasissa.

Suositeltava kirjallisuus

Opintojakson lisätiedot

Huom! Sisältö on sama kuin englanninkielisessä toteutuksessa Basic Theory of Corporate Safety, Security and Risk Management. Et voi saada molemmista toteutuksista opintopisteitä.