Non-stop
Opintojakson nimi Turvallisuusprojekti
Opintojakson ajankohta 01.08.2023 - 30.11.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.06.2023 - 01.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Turvallisuusprojekti

01.08.2023 - 30.11.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Toteutat yhteistyössä yrityksen, viranomaisten tai muiden alan toimijoiden kanssa turvallisuusprojektin. Projekti voi liittyä tapahtumaan, paikkaan, riskikartoitukseen tai muuhun alan keskeiseen toimintaan.
 • Opit toimimaan käytännön tehtävässä suunnitelmallisesti, vastuullisesti ja asiantuntevasti. Saat toiminnastasi palautteen muilta toimijoilta ja opintojakson opettajalta. Tavoitteena on oppia soveltamaan opittuja asioita käytäntöön.

Sisältö:

 • Miten turvallisuusprojekti toteutetaan yhdessä yrityksen, viranomaisten ja alan toimijoiden kanssa?
 • Mitä suunnitelmallinen, vastuullinen ja asiantunteva toiminta näkyy turvallisuusprojektissa?
 • Miten sovellat opittua asiaa aidossa turvallisuusprojektissa?
 • Miten osaat hyödyntää saamaasi palautetta tulevissa tehtävissä?

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Arviointikriteerit

 • Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
 • Osaat hahmottaa turvallisuuteen liittyviä tehtävä kokonaisuuksia.
 • Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa yhteistyössä turvallisuusprojektissa.
 • Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti, asiantuntevasti ja vastuullisesti.

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää monivalintatestin suorittamista, projektisuunnitelman sekä projektista laaditun raportin laatimista.

Arviointiasteikko: 1-5

Kurssin suoritus perustuu kokonaispisteisiin:

 • 0-40 p = 0 hylätty
 • 41-52 p = 1
 • 53-64 p = 2
 • 65-76 p = 3
 • 77-88 p = 4
 • 89-100 p = 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Kesällä opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan, mutta ensimmäinen aloitus on vasta 1.8.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on 2 kk.
 • Voit opiskella turvallisuusprojekti 5 op opintojakson itsenäisesti verkossa.
 • Projektinhallintaan liittyvään teoriaan on tehty monivalintatesti, jonka voit suorittaa soveltuvana ajankohtana. Xamkin raportointiohjeen mukaisesti laaditut projektisuunnitelma ja raportti projektista ovat kirjallisia tuotoksia. Ne ovat osa kurssin hyväksyttyä suoritusta.
 • Kaikki annetut aiheet voidaan toteuttaa työpaikoille turvallisuuden kehittämiseksi. Alustalla on myös vapaavalintainen aihe projektityön toteuttamiseksi, jonka voi sopia yhteistyössä työpaikan ja ohjaavan opettajan kanssa.
 • Määräajat löytyvät Learn-oppimisalustalta. Kurssin aloituksen jälkeen kaikki osiot ovat auki ja voit suorittaa ne soveltuvassa aikataulussa. Monivalintestin suorituskertoja sekä -aikaa on rajattu ja se kerrotaan alustalla.
 • Opintojaksolla ei ole ryhmätöitä tai aikaan sidottuja liveluentoja.
 • 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Kaikille pakolliset osiot:

1) PROJEKTINHALLINNAN TEORIA 2) PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

Valinnaiset aihekokonaisuudet:

1) LEAN JA 5S: sovellat 5S-menetelmää työkohteeseen ja raportoit toteutuksen.

2) AVAINTURVALLISUUS: selvität avainturvallisuuden nykytason ja laadit tai päivität ohjeen.

3) TYÖOHJE: teet työohjeen kuvineen siitä, kuinka työ tehdään lähteiden mukaan turvallisesti.

4) TIETOTURVA: auditoi tietoturvallisuus VAHTI-ohjeistuksia hyödyntäen ja anna käytännön ohjeet kehittämiseen.

5) VAPAAVALINTAINEN AIHE: tämä aihe hyväksytään erikseen.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali:

Projektiin liittyvässä teoriaosuudessa monivalintakysymykset on laadittu Hallittu projekti-kirjasta. Alustalla on myös aiheeseen liittyvä powerpoint-esitys, jossa lähdemateriaalista löytyvät tarkemmat tiedot.

Projektisuunnitelma osiossa on lähdemateriaalia turvallisuuden eri osa-alueista. Projektityö voi liittyä mihinkä tahansa näistä. Alustalla annetaan 4 eri nimettyä vaihtoehtoa turvallisuuden kehittämistyöksi. Näihin liittyen on myös powerpoint -aineistoa sekä linkkejä lisätietoihin.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.