Kesä
Opintojakson nimi Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Raija Seppänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet: Tiedät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat. Tiedät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat. Kykenet osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin. Osaat tunnistaa ja hyödyntää arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta. Hallitset tiedonhaun yleisimmistä oman alasi tietokannoista. Osaat lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.

Teemat ja keskeiset sisällöt:

 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessi
 • Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet

Kehittämis- ja innovaatiotoiminta

 • Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka ja luotettavuus
 • Tavallisimmat tutkimusotteet ja -menetelmät
 • Tutkimustoiminnan peruskäsitteet
 • Keskeiset omalla alallasi käytettävät kehittämis- ja tutkimus-ja analyysimenetelmät
 • Tiedonhankinnan menetelmät, keskeisimmät tietokannat, tutkimustiedon haku Tutkimuksellinen kehittäminen

Toiminnallinen kehittäminen ja innovaatiotoiminta

 • Hanketyöskentely ja projektitoiminta
 • Tutkimustiedon hyödyntäminen

 

Sisältö:

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessi hoitotyössä (1 op)

 • Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet
 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka ja luotettavuus

Tavallisimmat tutkimusotteet ja -menetelmät hoitotyössä (3op) Tutkimustoiminnan peruskäsitteet

 • Keskeiset hoitotieteessä käytettävät kehittämis- ja tutkimus-ja analyysimenetelmät:
 • Toiminnallinen opinnäytetyö
 • Laadullinen tutkimusote
 • Määrällinen tutkimusote ja tilastomatematiikan lähtökohdat
 • Kuvaileva kirjallisuuskatsaus
 • Tiedonhankinnan menetelmät, keskeisimmät terveystieteiden tietokannat,
 • tutkimustiedon haku: informaatiolukutaito
 • Tutkimuksellinen kirjoittaminen

Tutkimustiedon hyödyntäminentoiminnallinen kehittäminen ja innovaatiotoiminta hoitotyössä (1 op)

 • Hanketyöskentelyja projektitoiminta
 • Tutkimustiedon hyödyntäminen

Arviointikriteerit

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena. Opintojaksoon kuuluu aloitusinfo ja webinaareja opintojakson aikana.

Opintojakson aloitusinfo on 1.6.2023 klo 15.00-16.00 Zoomissa (tallennetaan). Zoom-linkki opintojakson Moodle-tilassa.

Webinaarit Zoomissa: 1.6.2023 klo 16.00-17.00 Tutkimusprosessin vaiheet 8.8.2023 klo 15.00-16.30 Määrällinen ja laadullinen tutkimus 22.8.2023 klo 12.30-16.00 Toiminnallinen opinnäytetyö ja eettisyys

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi