Kevät
Opintojakson nimi Tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessi
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 15.06.2023
Korkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala, Tekniikan ja liikenteenala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Toni Lustila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.02.2023 - 19.02.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessi

13.03.2023 - 15.06.2023

Opintojakson kuvaus

Kurssilla muodostetaan kokonaiskuva tuulivoimahankkeen suunnittelun eri vaiheista ja keskeisistä sisällöistä. Käsiteltäviä teemoja ovat tuulivoimatekniikan perusteet, hankesuunnittelun vaiheet, kaavoitus ja luvat, tuulivoiman ympäristövaikutukset sekä hankesuunnittelun sidosryhmät. Osana kurssia opiskelija perehtyy valitsemaansa tuulivoimahankkeeseen ja hankkii tästä tietoa itsenäisesti. Opiskelijat osoittavat perehtyneisyytensä laatimalla kurssiportfolion.

Koulutuksen suoritettuasi tunnet tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessin vaiheet ja sisällöt sekä keskeiset toimijat ja sidosryhmät.

Edeltävyysehdot

Koulutus ei edellytä aikaisempia opintoja. Edellytyksenä on valmius verkko-opintojen suorittamiseen ja kyky ohjattuun itsenäiseen työskentelyyn. Koulutus sopii energia- ja ympäristötekniikan opinnoista kiinnostuneille tai opintoja jo suorittaville vapaavalintaisena opintosuorituksena.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutustapa:

Kurssi toteutetaan itsenäisenä verkkokurssina. Itsenäistä opiskelua tukevat myös luentotallenteet ja verkkotapaamiset.

 

 

Opintojakson tiedot

Verkkotapaamisissa mikrofoni ja web-kamera.

Ilmoittautumistiedot

Kurssilla on rajoitettu määrä opiskelupaikkoja. Ilmoitamme tiedon kurssille pääsystä ilmoittautumisajan päätyttyä.