Kevät
Opintojakson nimi Tuulivoimatekniikan perusteet
Opintojakson ajankohta 02.01.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Aila Petäjäjärvi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Tuulivoimatekniikan perusteet

02.01.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tuulivoimatekniikan perusteissa opitaan yleistasolla tuulivoimaenergiaan, tuotantoon, lainsäädäntöön ja YVA-menettelyihin liittyvää tietoutta. Opintojaksossa perehdytään tuulen energian muuntamisen perusteisiin, tuulivoimaturbiinin pääkomponentteihin, turbiinin toimintaperiaatteeseen, tehon tuotannon yhtälöihin, tuulivoiman muuttamiseen sähköksi ja tuulivoimalan energiatehokkuuteen sekä tuulivoimapuiston perustamiseen.

 • Tuulivoimatekniikan perusteet
 • Alan toimijat Suomessa
 • Tuulienergia, tuuliresurssit
 • Tuulen teho
 • Tuulivoimalan rakenne, pääkomponentit, turbiinittyypit ja niiden toiminta
 • Tuulivoimaloiden generaattorit
 • Tuulivoimaturbiinin energian tuotanto

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty – 5.

Arvosanan muodostuu 50% tehtävistä , 50% tenttituloksesta.

Tehtävät on suoritettava 80%:ti sekä koesuoritus vaaditaan arvioitavaan opintojaksosuoritukseen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen opiskelu Moodle-alustassa olevien tehtävien, materiaalien ja videoklippien avulla. Tiedonhankinta eri internetlähteistä ja alan toimijoiden sivustoista. Opiskelua ohjaavien tehtävien suoritus aikataulutetusti Moodlessa. Moodle-tentti.

Verkko-opinnot kevät 2023 toteutus aikavälillä 12.1.2023 – 26.4.2023

Opintojakson lisätiedot

 • Tuulivoimatekniikan perusteet, Korpela, Aki.
 • Tammertekniikka 2016
 • ABB:n tekninen opas nro 13, Wind power plants
 • Moodlen monisteet, laitespesifikaatiot ja muu materiaali.

Opintojaksolle ilmoittautuneille ja hyväksytyille opiskelijoille avautuu Moodle-alusta n. 5 vrk ennen kurssin alkua. Tehtävät on jaksotettu sisällön mukaan Moodlessa ajastuksella aikavälille 12.1.2023-26.4.2023

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi