Non-stop
Opintojakson nimi Työelämän digitaidot
Opintojakson ajankohta 01.06.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Suvi Valsta
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2022 - 30.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Työelämän digitaidot

01.06.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tämän opintojakson suoritettuasi osaat:

  • hyödyntää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti yleisimpiä työelämän digitaalisia työvälineitä
  • viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti työelämän edellyttämissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
  • arvioida tietoa kriittisesti ja kuvata tietoturvan ja tietosuojan perusperiaatteet

Opintojakso koostuu viidestä moduulista, jotka ovat tietotekniikka, viestintä, tiedonhankinta, kuva ja video sekä turvallisuus. Opintojakso sisältää verkkomateriaaleja, harjoituksia ja tehtäviä.

Edeltävyysehdot

Suosittelemme, että suoritat ennen ilmoittautumista Työelämän digitaitotestin:

https://form.typeform.com/to/IRdUjTvS

Testin perusteella saat tuloksen, jonka avulla voit arvioida opintojakson soveltuvuutta itsellesi.

Arviointikriteerit

  • Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.
  • Hyväksytyn suorituksen saadaksesi sinun on käytävä kaikilla kurssin sivuilla ja luettava niiden sisällöt sekä tehtävä kurssin tehtävät ja harjoitukset.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan Canvas-oppimisympäristössä. Tämän opinnon voit suorittaa joustavasti omaan tahtiin. Ilmoittautuminen on auki jatkuvasti ja uudet ilmoittautumiset hyväksytään noin kerran viikossa (loma-aikoina hyväksynnät harvemmin). Opintojakson suorittaminen edellyttää, että osallistujalla on käytössään tietokone ja nettiyhteys.