Non-stop
Opintojakson nimi Työelämän digitaitoja
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Hietanen-Rantanen Aija
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.09.2022 - 30.04.2023

Työelämän digitaitoja

01.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Miten on sinun digitaitojesi laita? Onnistuuko pilvityöskentely? Hallitsetko sinä tietoa vai tieto sinua? Viestitkö ja verkostoidutko verkossa? Ovatko omat tietosi turvassa?

Tällä opintojaksolla harjoittelet keskeisiä uudistuvan työn digitaitoja ja opit työtä helpottavia ja tehostavia sovellusohjelmia.

Keskeinen sisältö

Opintojakson alussa on verkko-opiskelutaitoihin perehdyttävä osuus.

Tiedonhallinta ja turvallisuus

 • tietoturva ja -suoja,
 • GDPR,
 • omien tietojen turvaaminen,
 • julkisuus – yksityisyys

Viestintä ja verkostoituminen

 • videoneuvottelut,
 • sosiaalinen media työelämässä ja
 • työelämän some

Pilvityöskentely

 • yhteisölliset työvälineet,
 • yhteiskirjoittaminen,
 • sisällön tuottaminen ja jakaminen

Mobiilityöskentely

 • työtä tehostavat mobiiliapplikaatiot

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulun OpenEdu-ympäristössä 1.9.2022 – 31.5.2023.