Non-stop
Opintojakson nimi Työelämän englanti 3 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Annika Valo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 01.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Työelämän englanti 3 op, nonstop

15.01.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelijalla on ammattikorkeakoululainsäädännön edellyttämä vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito. Opintojakso antaa valmiuksia toimia vastuullisesti kansainvälistyvän työelämän eri tilanteissa englannin kielellä.

https://kivifoorumi.files.wordpress.com/2015/10/kielten-ja-viestinnc3a4n-opetuksen-kc3a4ytc3a4ntc3b6suositukset-ammattikorkeakouluissa.pdf

Taitotasotavoite B2.

Sisältö

Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit, ammattikielen erityispiirteet, tavalliset kirjalliset ja suulliset vuorovaikutustilanteet.

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan nonstop-verkko-opintoina, joissa voit itse valita opintojakson aloitusajankohdan sekä suoritustahdin toteutusaikojen mukaisesti.

Opintojakson tiedot

Tarvitset usean tehtävän tekemiseen videokameratoimintoa. Kasvosi täytyy näkyä suullisissa palautettavissa tehtävissä. Jokaisen opintojaksolle osallistuvan tulee olla tietoinen siitä, että tällä toteutuksella täytyy pystyä videoimaan tietyt tehtävät, niitä ei voi tehdä muulla tavoin. Huomioithan, että opettaja ei pysty räätälöimään tässäkään kohtaa tehtävää erilaiseksi eri opiskelijoille. Opiskelijan tulee pystyä laittamaan video julkisesti kaikille.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.