Non-stop
Opintojakson nimi Työelämän suomi, B1.1-taso
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 31.05.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Länsivuori Marjo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.04.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Työelämän suomi, B1.1-taso

19.09.2022 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tämä on B1.1-tasolle tähtäävä suomen verkkokurssi, jonka aihe on työelämä. Se on sinulle, joka haluat kerrata A2.2-tason kielitaitoa ja päästä tasolle B1 eli YKI3. Opiskelet kieltä monipuolisesti: puhumista, kirjoittamista sekä tekstin ja puheen ymmärtämistä. Sanasto on työelämästä: opit esimerkiksi, miten palavereissa ja kokouksissa puhutaan. Opit myös smalltalkia. Opettaja antaa sinulle palautetta ja pitää Zoom-luennot. Tämä kurssi sopii sinulle myös ennen korkeakouluihin valmentavaa koulutusta.

Keskeinen sisältö

  • kirjoittaminen ja puhuminen lyhyesti
  • tekstin- ja puheen ymmärtäminen
  • työelämän tilanteet ja sanasto
  • perus- ja keskitason (YKI 2-3) kieliopin kertaaminen ja opiskelu

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Suositeltu A2.2-tason kielitaito, ei vaatimusta todistuksesta.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5 (0 on hylätty.)

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tentteihin ja verkkokeskusteluihin.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (OpenEdu ja Zoom)

Suoritustavat

Opiskelija osallistuu verkkokurssille. Hän tekee harjoitustehtäviä itsenäisesti ja vastaa toisille opiskelijoille. Opiskelija katsoo videoita ja lukee materiaaleja sekä kirjallisuutta. Hän voi osallistua myös vapaaehtoisiin etätapaamisiin.

Zoom-tapaamiset eivät ole pakollisia, mutta niitä suositellaan. Niitä pidetään n. 8 kertaa arkena kello 9 – 16 välillä. Tämä on alustava tieto.

Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI). Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Opintojakson lisätiedot

Kohderyhmä: Maahanmuuttajat, jotka ovat kielitaitotasolla A2.2 suomen kielessä. Kurssi ei sovellu suomea äidinkielenään puhuville.