Kevät
Opintojakson nimi Työhönpaluun ja työssä jatkamisen suunnittelu
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 19.05.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Satu Tuomimäki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 19.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Työhönpaluun ja työssä jatkamisen suunnittelu

13.03.2023 - 19.05.2023

Opintojakson kuvaus

OPINTOJAKSON TAVOITE

Opintojaksolla hankit perusosaamisen tarkoituksenmukaisen ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman laatimisesta.

Osaat kuvata työkykyä edistäviä ja estäviä yksilö- ja työympäristötasoisia tekijöitä. Ymmärrät työkyvyn menettämisen uhan ja tiedät käytännön toimenpiteitä, joilla tähän uhkaan voidaan vaikuttaa. Osaat kuvata ammatillisen kuntoutuksen moniammatillisten työryhmien toimintaa ja toimijoiden rooleja. Osaat soveltaa työryhmän tuottamaa tietoja käytäntöön. Osaat laatia tarkoituksenmukaisen ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman yhdessä työntekijän (kuntoutuja) kanssa. Osaat huomioida suunnitelmassa kestävät yksilölliset ratkaisut sekä ohjata ja neuvoa työntekijää ja työnantajaa työkykykuntoutuksen prosessin eri vaiheissa. Pystyt perustelemaan suunnitelman sisällön asiantuntevasti, osaat viedä sen käytäntöön sekä seurata suunnitelman toteutumista tarkoituksenmukaisella tavalla. Osaat motivoida työntekijää ja vahvistaa hänen toimijuuttaan.

SISÄLTÖ

  • Työkyky, työkyvyn menettämisen uhka, ammatillisen kuntoutuksen kestävät ratkaisut
  • Tarkoituksenmukaisen ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen
  • Yksilöllinen ammatillisen kuntoutuksen vaiheittainen prosessi ja sen toimenpiteet
  • Moniammatillisuus ja verkostoissa toimiminen
  • Kuntoutuksen ohjaus- ja suunnittelutyö
  • Työn muokkaus

 

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson koodi on SZXX2027-3004. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.

Opintojakson tiedot

Toteutustapa: Webinaarit, käänteinen opetus, oppimistehtävät, keskustelut ja itsenäinen opiskelu.