Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op
Opintojakson ajankohta 25.05.2023 - 29.08.2023
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Riitta Kärkkäinen ja Tiina Pennanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 11.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op

25.05.2023 - 29.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida työhyvinvointia strategisen johtamisen näkökulmasta. Opiskelija osaa analysoida työhyvinvoinnin yksilöllisiä ja yhteisöllisiä piirteitä. Hän osaa arvioida työelämän muutosten vaikutusta työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Opiskelija osaa arvioida tiimin ja työyhteisön toimintaa työhyvinvoinnin kehittämisen näkökulmasta. Hän osaa hyödyntää työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukevia menetelmiä, kuten työnohjausta.

Sisältö

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen; työyhteisön ja tiimin johtaminen ja kehittäminen; työhyvinvointiin vaikuttavat yksilölliset ja yhteisölliset tekijät; työssäjaksaminen, psykologinen turvallisuus ja työnimu; työuupumus; varhaisen puuttumisen mallit; työhön paluun tukeminen; työkykykuntoutuksen keinot; työnohjauksen hyödyntäminen.

 

Edeltävyysehdot

Tämä on YAMK-opintojakso, jolle voivat osallistua sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelijat.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso koostuu kolmesta kokonaisuudesta ja ryhmätentistä 17.8.2023

* Työhyvinvointi ja siihen vaikuttavat yksilölliset ja yhteisölliset tekijät 25.5.-8.6.2023

* Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen 9.6.-10.8.2023

* Työkykyjohtaminen 9.6.-10.8.2023

Teemoja opiskellaan pienryhmissä (4-6 hlö), jotka arvotaan opintojakson alkaessa. Opiskeltaviin teemoihin liittyy verkkoluentoja ja muuta aiheeseen liittyvää aineistoa (Moodlessa). Teemojen lopussa opiskelija tekee itsearvioinnin ja antaa vertaispalautteen hänelle määritellylle opiskelijalle.

Tehtävien tarkemmat päivämäärät ja aikataulutus moodlessa.

Opintojaksoon sisältyy:

* aloitusluento 25.5.2023 klo 13-16.15 Tiina Pennasen Hill

* pienryhmätyöskentely (ryhmä sopii aikatauluista keskenään)

* teemaan liittyvät oppimiskeskustelut: Ryhmä 1. Teema 1 8.6.2023 13-14.30 tai 14.45-16.15 ja Teemat2&3, 10.8.2023 12.30-16.00. Ryhmä 2. Teema 1 8.6. klo 14.45-16.15 ja Teema 2&3 10.8. klo 8.30-11.45 (pienryhmäjako tehdään orietaatioluennolla)

* itse- ja vertaispalaute

* ryhmätentti 17.8.2023 klo 8.30- 10.30Tiina Pennasen Hill

* loppukeskustelu 17.8.2023 klo 10.45-11.45

Tapaamiset verkossa.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.