Kevät
Opintojakson nimi Työhyvinvoinnin kehittäminen
Opintojakson ajankohta 11.01.2023 - 06.04.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Virolainen Ilkka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 11.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Työhyvinvoinnin kehittäminen

11.01.2023 - 06.04.2023

Opintojakson kuvaus

Työhyvinvoinnin kehittäminen -opintojakso tähtää organisaation työhyvinvoinnin kehittämiseen. Opintojakso lähestyy työhyvinvoinnin kehittämistä sekä strategisesti että käytännönläheisesti. Opintojaksolla tuodaan esille käytännön keinoja miten työhyvinvoinnin kehittämisellä kyetään edistämän organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten työhyvinvoinnilla voidaan saada merkittäviä kustannussäästöjä sekä lisätä tuottavuutta. Opintojakso tarjoaa käytännön keinoja työhyvinvoinnin kehittämiseen niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasolla niin jaksamisen, ilmapiirin, yhteistyön toimivuuden kuin myös työn imun osalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tietää työhyvinvoinnin eri osa-alueet
  • osaa arvioida organisaation työhyvinvoinnin tilaa
  • kykenee kehittämään omaa työhyvinvointia
  • ymmärtää esihenkilön keinot kehittää työhyvinvointia organisaatiossa
  • kykenee kehittämään organisaation työhyvinvointia

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Tentit ja verkkotehtävät

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

– aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: harjoitustehtävien tekeminen ja itsenäinen opiskelu, verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, tentti (verkossa)