Kesä
Opintojakson nimi Työhyvinvointia insinöörin työhön
Opintojakson ajankohta 08.05.2023 - 20.08.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Mikko Ruotsalainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 31.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Työhyvinvointia insinöörin työhön

08.05.2023 - 20.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • työhyvinvoinnin keskeiset käsitteet
  • edistää aktiivisesti hyvää työyhteisöä
  • arvioida ja kehittää omaa työhyvinvointia
  • tunnistaa ja hallita itseään kuormittavia tekijöitä
  • työterveyshuollon roolin perusperiaatteet

Opintojakson sisältö:

Tällä verkkokurssilla on tarkoitus käydä läpi eri osa-alueita työhyvinvointiin liittyen. Haluamme saada sinut ajattelemaan omaa työhyvinvointiasi, perehtymään työhyvinvointiin liittyviin asioihin ja antaa työkalut sen kehittämiseen. Insinöörin pitää osata huolehtia myös itsestään ja omasta työhyvinvoinnistaan. Kun osaat ajatella työhyvinvointia omalta kannalta, osaat myös ottaa toiset huomioon omassa työyhteisössä ja ajatella myös heidän hyvinvointia.

  • Työhyvinvointi käsitteenä ja oma työhyvinvointi
  • Työkuormitus ja sen hallinta
  • Ergonomia ja kognitiivinen ergonomia
  • Mielenterveyden edistäminen työpaikalla ja työuupumuksen ehkäisy
  • Epäasiallinen käytös ja siihen puuttuminen

Edeltävyysehdot

Aikaisempaa osaamista työhyvinvoinnin kehittämisestä ei tarvita.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely verkossa 8.5. – 20.8.2023.

Ilmoittautumistiedot

HUOM! LABin kesän Campusonline-opinnoille ilmoittautumisaika päättyy 31.3.2023.

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuminen Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Kaikki mahtuvat mukaan.

 Muut: Ilmoittaudu Avoin AMK ilmoittatuminen -linkin kautta. Hinta 45 €.