Non-stop
Opintojakson nimi Työikäisten aivoterveyden edistäminen
Opintojakson ajankohta 01.09.2020 - 31.12.2020
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin opettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 17.08.2020 - 30.11.2020
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Työikäisten aivoterveyden edistäminen

01.09.2020 - 31.12.2020

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opit perustiedot aivojen toiminnasta ja rakenteesta.
  • Tunnet muistin toiminnan osa-alueet, mikä on normaalia unohtamista ja milloin muistia on syytä tutkia tarkemmin. Tiedät, miten muistitutkimuksiin ohjataan.
  • Hahmotat aivoterveyttä edistäviä tekijöitä. Opit perustiedot stressinsäätelyjärjestelmästä, stressin tunnistamisesta ja palautumisen merkityksestä. Tunnet unen keskeisimmät tehtävät ja opit hyvää unta sekä palautumista edistäviä tekijöitä. Opit liikunnan merkityksen aivoterveydelle, erityisesti miten liikunta vaikuttaa aivojen tiedonkäsittelytoimintoihin ja mielialaan. Ymmärrät mitä kognitiivisella ergonomialla tarkoitetaan, ja opit mitkä asiat tukevat kognitiivista ergonomiaa työelämässä.

Sisältö:

Osio 1: Aivojen toiminnan perusteet ja työikäisen muistin toiminta

  • aivojen perusrakenne ja toiminnan perusteet
  • muistin toiminnan perusteet
  • mikä on normaalia unohtamista
  • milloin muistia on syytä tutkia

Osio 2: Aivoterveyden edistämisen näkökulmstressin säätely, uni ja palautuminen

  • liikunnan vaikutukset aivoterveyteen
  • kognitiivinen ergonomia

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Arviointikriteerit

Arviointi: Hyväksytty-hylätty/täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää Learnissa olevan loppukokeen suorittamista H3 – tasolla (hyvä).

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ja on täysin omaan tahtiin suoritettavissa. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja. Kurssimateriaali on nähtävillä verkkoalustalla. Opintojaksoon kuuluu verkkotentti, joka on mahdollista suorittaa itselleen sopivana ajankohta. Opintojakson päätyttyä opiskelijalla on mahdollista tilata maksuton opintosuoritusote.

Opintojakson tiedot

Ajankohta: Vuoden 2020 aikana aloitus joka kuukauden 1. tiistai 1.9.-31.12.2020 välisenä aikana. Ilmoittaudut aina seuraavaan mahdolliseen aloitukseen. Suoritusaika noin 1-3 kk.

Kutsu koulutukseen lähetetään viimeistään aloitusta edeltävänä päivänä.

Ilmoittautumistiedot

Peruminen: Mahdollinen peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi