Syksy
Opintojakson nimi Työoikeus
Opintojakson ajankohta 23.10.2023 - 28.11.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Anitta Kurki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 15.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Työoikeus

23.10.2023 - 28.11.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tietää työoikeuden keskeiset käsitteet ja säännökset
 • ymmärtää säännösten liitynnät käytännön tilanteisiin
 • osaa hankkia ja käyttää oikeudellista tietoa erilaisista oikeuslähteistä

Sisältö

 • Työsuhteen alkaminen ja päättyminen
 • Työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • Työelämän tietosuoja
 • Yhteistoiminta yrityksissä

Arviointikriteerit

Opintojakson arviointiperusteet ilmoitetaan Moodlessa ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

Opintojaksolla on kolme tehtäväosiota, joihin liittyvien tehtävien sitovat palautuspäivät ovat:

 • osio 1 = 2.11.2023
 • osio 2 = 15.11.2023
 • osio 3 = 28.11.2023

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali:

1) Hyttinen, M., Korte, A. 2022. Työoikeuden perusteet – Oppikirja. ISBN: 9789528009566

2) Moodlessa julkaistu aineisto.

Oppikirja on oppimistehtävien laatimisessa välttämätön eikä tehtäviä voi laatia ilman kirjaa.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.