Syksy
Opintojakson nimi Työsuhdeasiat ja yhteistoiminta
Opintojakson ajankohta 14.09.2024 - 30.11.2024
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala
Opettaja Anu Suoranta
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.08.2024 - 22.08.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Työsuhdeasiat ja yhteistoiminta

14.09.2024 - 30.11.2024

Opintojakson kuvaus

Ovatko työelämän pelisäännöt, työehtosopimukset ja työlait kiinnostuksesi kohde? Työsuhdeasiat ja yhteistoiminta -opintojaksolla (linkki Humakin verkkokauppaan) pääset systemaattisesti perehtymään työelämän toimijoita säätelevään keskeiseen työlainsäädäntöön ja valitsemiisi työehtosopimuksiin. Opintojaksolla opit tuntemaan työelämää sääteleviä lakeja ja sopimuksia. Tutustut työelämäosapuolten rooleihin, vastuisiin ja velvollisuuksiin sekä saat ymmärrystä kollektiivisen sopimustoiminnan merkityksestä.

Opintojakson keskeiset sisällöt ovat:

  • Työlainsäädäntö, työsopimuslaki, yhteistoimintalaki, työehtosopimusjärjestelmän ja muut yleiset työelämää ohjaavat säädökset ja niiden soveltaminen yleisellä tasolla
  • Työsuhteen eri vaiheet ja niihin kuhunkin vaikuttava säädös- ja sopimuspohja
  • Hyvään yhteistoimintaan liittyvä potentiaali yrityksen tuottavuudelle ja menestykselle sekä työelämän käytännöt

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tuntee työelämää säätelevät lait ja sopimukset ja osaa soveltaa niitä.
  • Tuntee työelämäosapuolten roolit, vastuut ja velvollisuudet.
  • Ymmärtää kollektiivisen sopimustoiminnan merkityksen.

 

 

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus. Opintojakso on itsenäisesti suoritettavaa, verkossa tapahtuvaa oppimista: Etenet opintojaksolla omaan tahtiisi tehtäviä tehden.

Opintojakson tiedot

Tarvitset opintojaksolla toimivan verkkoyhteyden ja tietokoneen.

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

  • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
  • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
  • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
  • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom! Mikäli kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Karelia, Laurea, Lapin AMK, TAMK, Turun AMK, VAMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.