Kesä
Opintojakson nimi Työsuojelu
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Beata Taijala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Työsuojelu

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opiskelija osaa työsuojeluun ja turvallisuusjohtamiseen liittyvät peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan niitä.
  • Opiskelija tuntee työsuojelua koskevan lainsäädännön yleisellä tasolla.
  • Opiskelija kykenee toteuttamaan käytännön työsuojelutoimia yritystoiminnassa.

Sisältö:

  • Työsuojelun käsitteet, sisältö ja käytännön toteutus työpaikoilla.

Edeltävyysehdot

Ei edeltäviä opintoja

Arviointikriteerit

Numeerinen arviointi 1-5. Arviointi perustuu vaihtoehtokysymyksistä koostuvaan Moodletenttiin. Tentin läpäisy edellyttää 50 % suoritustasoa, muuten arvosanojen rajat ovat seuraavat:

  • alle 50 % = Hylätty
  • väh. 50 % =1
  • väh. 60 % =2
  • väh. 70 % =3
  • väh. 80%=4
  • väh. 90 % = 5

Arviointi elokuun 2023 aikana. Suorituspäiväksi merkitään 31.7.2023.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssin voi suorittaa omaan tahtiinsa kesä-heinäkuun 2023 aikana. (Teemat aukeavat 1.6.2023). Kurssi etenee teemoittain. Jokainen teema sisältää lyhyen tekstin, mahdollisesti joitakin asiaan liittyviä videoklippejä ja teeman ”lopputestin”. Teemoja on kaikkiaan kymmenen (10). Teemojen osaamis-/lopputestejä voi yrittää rajattoman monta kertaa, mutta toisen ja sitä seuraavien yrityskertojen välillä joutuu odottamaan 2 tuntia. Seuraavaan teemaan pääsee vain suoritettuaan edellisen osaamistestin hyväksytysti. Hyväksytty suoritus edellyttää teemasta riippuen 80-100% suoritustasoa. Kun kaikki teemat on suoritettu hyväksytysti, pääsee tekemään kurssin arvosanan määrittävän lopputentin. Sen tenttikysymykset käsittelevät kaikkia kurssin teemoja.

Opintojakson tiedot

Nettiyhteys, HAKA-tunnukset, Moodlen käyttö

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).