Syksy
Opintojakson nimi Työsuojelu ja työturvallisuus
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 15.12.2024
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala
Opettaja Sikke Leinikki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.08.2024 - 22.08.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Työsuojelu ja työturvallisuus

01.09.2024 - 15.12.2024

Opintojakson kuvaus

Ovatko työelämän pelisäännöt, työehtosopimukset ja työlait kiinnostuksesi kohde? Työsuojelu ja työturvallisuus -opintojaksolla (linkki Humakin verkkokauppaan) pääset systemaattisesti perehtymään työelämän toimijoita säätelevään keskeiseen työlainsäädäntöön ja valitsemiisi työehtosopimuksiin. Opintojaksolla opit tuntemaan työelämää sääteleviä lakeja ja sopimuksia. Tutustut työelämäosapuolten rooleihin, vastuisiin ja velvollisuuksiin sekä saat ymmärrystä kollektiivisen sopimustoiminnan merkityksestä.

Opintojakso on itsenäisesti suoritettavaa, verkossa tapahtuvaa oppimista: Etenet opintojaksolla omaan tahtiisi tehtäviä tehden.

Opintojakson keskeiset sisällöt:

  • työsuojelun ja työturvallisuuden perusteet sekä niitä ohjaavat säädökset
  • opintojakson painopiste on psykososiaalisessa työsuojelussa

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön.
  • tuntee työsuojeluviranomaisten tehtävät ja ymmärtää viranomaistoiminnan merkityksen.
  • osaa organisoida työpaikkansa työsuojelutoiminnan.
  • osaa työpaikkatasolla soveltaa aihepiiriin liittyviä toimintatapoja työpaikan tuloksellisuutta ja menestymistä tukien.

 

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Arviointikriteerit

Opintojakson arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty. Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen vaaditaan kaikkien opintojakson tehtävien tekeminen. Lisäksi kokoavassa tehtävässä on käytettävä myös lähdeteoksia.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso perustuu itseopiskeluun ja omien työelämäkokemusten hyödyntämiseen opiskelun tukena. Opintojakso opiskellaan verkossa ja siihen sisältyy vapaaehtoinen ohjaustunti verkossa (Zoom) 03.10.2024 klo 10.00 – 11.00.

Opintojakso on suoritettavissa lukukauden aikana opiskelijan aikataulun mukaisesti. Kokoava tehtävä tulee kuitenkin palauttaa 30.11.2024 mennessä.

Opintojakson tiedot

Tarvitset opintojaksolla toimivan verkkoyhteyden ja tietokoneen.

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

  • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
  • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
  • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
  • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom! Mikäli kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Karelia, Laurea, Lapin AMK, TAMK, Turun AMK, VAMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.