Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Työterveys ja -turvallisuus (YAMK)
Opintojakson ajankohta 22.05.2023 - 25.08.2023
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Leena Lerssi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 05.05.2023
Ilmoittautumistiedot

Työterveys ja -turvallisuus (YAMK)

22.05.2023 - 25.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoite:

Opiskelija

  • tuntee perusteet työsuojeluun liittyvistä laista ja määräyksistä ja osaa yhdistää ne omaan tulevaan työhönsä esimiehenä tai työntekijänä
  • ymmärtää työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja osaa ottaa vastuuta sen kehittämisestä sekä kykenee arvioimaan kehittämistoimintaa

Kurssilla kartoitetaan terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työpaikalta ja tehdään suunnitelma hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö:

Vaihe 1: tutustuminen materiaaliin ja verkossa tehtävä tentti.

Vaihe 2: opiskelija kartoittaa työpaikan keskeisiä turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä työpaikalta ja raportoi ne lyhyesti. Kartoitetulta työpaikalta valitaan kirjallisuudella ja / tai tutkimuksilla perustellen kolme kehitettävää kohtaa, jotka parantavat työhyvinvointia. Näistä tehdään työhyvinvointisuunnitelma, jonka arvioinnin suunnittelussa käytetään arviointikirjallisuutta hyödyksi.

Edeltävyysehdot

Kurssi soveltuu kaikille YAMK-koulutusaloille. Opintojen suorittamiseen tarvitaan työpaikka, josta kartoitus ja havainnot tehdään. Näistä tehdään lyhyt raportti ja työhyvinvointisuunnitelma.

Myös työpaikka hyötyy tehtävästä päivitettyjen vaarojen arvioinnin ja työhyvinvointisuunnitelman muodossa, joita voidaan hyödyntää työpaikalla.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opintojakso DevMoodle-oppimisympäristössä.

 

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.