Kesä
Opintojakson nimi Työyhteisötaidot
Opintojakson ajankohta 01.05.2023 - 06.08.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Tapio Kari
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 31.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Työyhteisötaidot

01.05.2023 - 06.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opiskelija osaa

  • arvioida omaa sekä henkilöstön roolia ja vastuuta työyhteisön toiminnan kannalta
  • työskennellä tiimeissä erilaisten ihmisten kanssa
  • kehittää työyhteisöä sekä arvioida ja kehittää omia työyhteisötaitojaan

Sisältö:

  • Opintojaksolla perehdytään työelämän muutokseen sekä tämän päivän ja tulevaisuuden työyhteisöihin ja niissä tarvittaviin työyhteisötaitoihin. Opintojakson aikana käyt pienryhmissä verkkokeskusteluja aiheesta, harjoittelet työyhteisötaitoja ja kehitetät omia työyhteisötaitoja itse laaditun suunnitelman pohjalta omassa työyhteisössäsi tai vastaavassa.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä 1.5.-7.5.2023. Muilla tehtävillä myös määräpäiviä. Katso tarkempi aikataulu toteutussuunnitelmasta. Loppuraportin palautus 6.8.2023 mennessä.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkossa olevaa oppimisympäristöä hyödyntäen, verkossa käytävissä pienryhmä keskusteluissa sekä kehittämistehtävässä, joka tapahtuu omassa työyhteisössä tai vastaavassa

Katso tarkemmat tiedot toteutussuunnitelmasta.

 

 

 

Opintojakson lisätiedot

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti, verkossa käytävissä pienryhmä keskusteluissa sekä kehittämistehtävässä, joka tapahtuu omassa työyhteisössä tai vastaavassa. Yksi tärkeä työyhteisötaito on aikataulujen noudattaminen. Tässäkin opintojaksossa tiimien toiminnan tuloksellisuuden kannalta on tärkeää että kaikki tiimin jäsenet pysvvät annetuissa aikatauluissa ja antavat oman panoksensa tiimin yhteiseen kehittymiseen.

Ilmoittautumistiedot

HUOM! LABin kesän Campusonline-opinnoille ilmoittautumisaika päättyy 31.3.2023.

Tutkinto- tai polkuopiskelija ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.