Syksy
Opintojakson nimi Työyhteisötaitojen johtaminen
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 08.08.2022 - 17.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Työyhteisötaitojen johtaminen

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Osaat arvioida ja perustella työyhteisötaitojen merkitystä sekä toimivan työyhteisön että tuloksellisuuden näkökulmasta
 • Osaat edistää rakentavaa suhtautumista työyhteisön asioihin, ilmapiiriin ja sujuvaan yhteistyöhön.
 • Osaat tunnistaa, kuvailla ja arvioida millainen olet johdettavana ja työkaverina
 • Osaat määritellä työyhteisön jäsenten vastuu- ja valtakysymykset

Sisältö:

 • Mitä ovat työyhteisötaidot?
 • Miten työyhteisötaidot vaikuttavat yrityksen tuloksellisuuteen? ??
 • Kuinka työyhteisötaitoja johdetaan ja kehitetään?
 • Miten sinua tulisi johtaa – millainen olet johdettavana?
 • Mitä odotat yhteistyöltä – millainen olet työkaverina?
 • Miten tulos syntyy – yksin vai yhdessä?
 • Millaista vuorovaikutusvaltaa työyhteisön jäsenellä on ja miten sitä voi käyttää viisaasti?

Edeltävyysehdot

Huomioithan, että opintojen taso on YAMK

Arviointikriteerit

 • Opiskelija osaa arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
 • Opiskelija osaa arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson taso on YAMK.

Opintojaksolla on kolme tehtävää. Ei tenttiä. Verkkototeutus.

Opintojakson voi tarvittaessa suorittaa nopeutetussa aikataulussa.

Opintojakson oppimistehtävät liittyvät opiskelijoiden omaan organisaatioon ja työyhteisötoimintaan.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali:

Learnin alustalla oleva materiaali ja luennot.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.