Kevät
Opintojakson nimi Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina
Opintojakson ajankohta 01.02.2023 - 30.04.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Partanen-Kivinen Eija
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 11.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina

01.02.2023 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoite

Opiskelija tietää, mitä tarkoittaa uniterveys ja osaa tunnistaa siihen liittyviä tekijöitä. Opiskelija tietää liikunnan ja ravitsemuksen vaikutukset uniterveyteen. Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön liikunnan ja ravitsemuksen keinoja hyvän uniterveyden edistämisessä. Opiskelija osaa hyödyntää aiheeseen liittyviä liikunta- ja ravitsemustutkimuksia, -suosituksia ja materiaaleja omassa työssään sekä ryhmä kuin yksilötasolla.

Keskeinen sisältö

  • Perustieto unesta ja uniterveydestä
  • Hyvää unta edistävät liikuntatottumukset ja ruokavalinnat
  • Rentoutumisen merkitys hyvään uneen
  • Opiskelijan omien liikunta- ja ruokavaliovalintojen tarkastelu ja pohtiminen uniterveyden näkökulmasta soveltavien tehtävien avulla

Edeltävyysehdot

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 sekä Liikkumisen suositukset

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Verkkotehtävien tekeminen annettujen ohjeiden mukaisesti hyväksytysti ja niiden palauttaminen Moodleen annetussa aikataulussa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat:

  • Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi
  • Itsenäinen opiskelu ja verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, annetussa aikataulussa

Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.