Non-stop
Opintojakson nimi Unity-Peliohjelmointi
Opintojakson ajankohta 06.02.2020 - 31.12.2021
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Virve Prami
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.02.2020 - 31.07.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Unity-Peliohjelmointi

06.02.2020 - 31.12.2021

Opintojakson kuvaus

Tämän kurssin aikana tutustut pelimoottori Unityn peruskäyttöön. Pelien tekeminen vaatii monia erilaisia taitoja ja työntekijöitä, ja myös pelimoottoreita käytetään monin eri tavoin. Esimerkiksi:

 • Kenttäsuunnittelijat käyttävät Unityä pelikenttien luomiseen
 • peligraafikot tuovat Unityyn tekemiään kuvia ja 3D-malleja
 • ohjelmoijat kirjoittavat koodia, jonka avulla Unityssä tehdyt pelit toimivat halutulla tavalla.

Sinun ei välttämättä tarvitse opetella Unity-ekspertiksi jokaisella osa-alueella, vaan voit erikoistua tiettyihin Unityn osa-alueisiin.

Unityn perusteet

 • johdanto
 • mikä on Unity?
 • Unityn lataaminen ja asentaminen
 • uuden projektin luominen
 • Unityn käyttöliittymä

Unity kenttäeditorina

 • johdanto
 • mikä on kohtaus?
 • 3D-avaruudessa liikkuminen
 • pelikappaleiden liikuttaminen
 • labyrinttikentän tekeminen
 • materiaalien luominen ja asettaminen
 • muutosten tallentaminen ja muut materiaaliominaisuudet

Komponentit ja fysiikkasimulaatiot

 • johdanto
 • komponentit
 • fysiikkakomponenttien käyttö
 • lisätietoa fysiikkasimulaatioista
 • kappaleiden ryhmittäminen

Ohjelmoinnin perusteet

 • johdanto
 • 0hjelmoinnin perusteet
 • lausekkeet
 • muuttujat lausekkeissa
 • funktiot
 • ehtolauseet ja lohkot

Skriptit – Pelaajan ohjaimet

 • johdanto
 • skriptaaminen
 • pelaajan ohjaimet
 • aluksen liikkuttaminen
 • aluksen leijuminen
 • kameran ohjaimet
 • virheiden tarkistus

Skriptit – Kilpa-ajopeli

Edeltävyysehdot

Unityn peruskäyttö ei vaadi mitään erityisiä taitoja tai aiempaa kokemusta.

Unity on kuitenkin monimutkainen ohjelma, jonka käyttö peliprojektissa voi vaatia monenlaisia taitoja. Esimerkiksi: 3D-ohjelmien käytöstä voi olla hyötyä, jos käytät Unityä pelikenttien kasaamiseen ja 3D-kappaleiden asetteluun. Vastaavasti aiemmasta ohjelmointitaidosta on hyötyä, kun kirjoitat Unityn toimintaa ohjaavia skriptejä.

Arviointikriteerit

Kun opiskelija on tehnyt vähintään 80% tehtävistä, tulee hänen kurssiarvioinnin saamiseksi lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport@metropolia.fi

Arvioinnit pyritään viemään mahdollisimman nopeasi Metropolian opiskelijarekisteriin, mutta tutkintosääntömme mukaisesti enintään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet opiskelijan ilmoituksen opintojakson suorittamisesta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7. Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope-ympäristö.

Opintojakson tiedot

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Ilmoittautumistiedot

Kurssi toimii NonStop periaatteella, joten sille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7. Kurssi suoritetaan täysin itsenäisesti (omaan tahtiin) Metropolian Viope-ympäristössä.