Syksy
Opintojakson nimi Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään
Opintojakson ajankohta 01.09.2021 - 31.12.2021
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Nina Pennanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 14.11.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään

01.09.2021 - 31.12.2021

Opintojakson kuvaus

Tämä toteutus on tarkoitettu vain ammattiliitto JHL:n jäsenille!

Tällä opintojaksolla saat työkaluja eri vaihtoehtojen puntarointiin ja valintojen tekemiseen.

  • Tunnista omat vahvuutesi ja kiinnostuksen kohteet!
  • Löydä uusia vaihtoehtoja henkilökohtaiseen urasuunnitteluun!
  • Kirkasta omat uratavoitteesi!

Opintojaksolla

  • Tutustutaan omiin vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin
  • Perehdytään erilaisiin koulutusmahdollisuuksiin, jotka vievät kohti omaa uraa
  • Selvitetään työelämän vaatimuksia itseä kiinnostavilla aloilla
  • Perehdytään valintojemme taustalla oleviin tekijöihin
  • Miten esimerkiksi arvot ja elämäntilanne näkyvät urasuunnittelussamme?

Arviointikriteerit

Materiaaliin perehtyminen ja annettujen tehtävien tekeminen, arvioitavan tehtävän palautus opettajalle.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.