Syksy
Opintojakson nimi Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään
Opintojakson ajankohta 18.09.2023 - 08.12.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Nina Pennanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 12.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tällä opintojaksolla saat työkaluja eri vaihtoehtojen puntarointiin ja valintojen tekemiseen.

  • Tunnista omat vahvuutesi ja kiinnostuksen kohteet!
  • Löydä uusia vaihtoehtoja henkilökohtaiseen urasuunnitteluun!
  • Kirkasta omat uratavoitteesi!

Opintojaksolla

  • tutustutaan omiin vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin,
  • perehdytään erilaisiin koulutusmahdollisuuksiin, jotka vievät kohti omaa uraa,
  • selvitetään työelämän vaatimuksia itseä kiinnostavilla aloilla,
  • perehdytään valintojemme taustalla oleviin tekijöihin.
  • Miten esimerkiksi arvot ja elämäntilanne näkyvät urasuunnittelussamme?

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Materiaaliin perehtyminen ja annettujen tehtävien tekeminen, arvioitavan tehtävän palautus opettajalle.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.