Syksy
Opintojakson nimi Urheilijan kuormitus ja palautuminen
Opintojakson ajankohta 03.10.2023 - 02.12.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jutta Potila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 07.08.2023 - 24.09.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Urheilijan kuormitus ja palautuminen

03.10.2023 - 02.12.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteet:

  • Opiskelija osaa nimetä stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida
  • Opiskelija tietää palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin
  • Opiskelija osaa selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja osaa luetella palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä

Opintojakson sisältö:

  • Stressi ja palautuminen
  • Uni ja palautuminen
  • Ravitsemus

Arviointikriteerit

Numeraalinen arviointi 1-5 oppimistehtävien keskiarvon perusteella.

Arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa nimetä joitakin stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää puutteellisesti mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida. Opiskelija tietää suppeasti palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin. Opiskelija osaa puutteellisesti selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja ei osaa luetella palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä.

Hyvä (3-4) Opiskelija osaa nimetä tärkeimpiä stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää joitakin mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida. Opiskelija tietää pääpiirteittäin palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin. Opiskelija osaa pääpiirteittäin selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja osaa luetella joitakin palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä.

Kiitettävä (5) Opiskelija osaa nimetä stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida. Opiskelija tietää palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin. Opiskelija osaa selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja osaa luetella palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu verkkovälitteisesti Moodle-oppimisympäristössä itsenäisenä opiskeluna.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 7.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 7th August at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).