Syksy
Opintojakson nimi Urheilufysioterapia: Lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen
Opintojakson ajankohta 18.09.2023 - 10.12.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Maija Hiltunen ja Jutta Potila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 07.08.2023 - 08.09.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Urheilufysioterapia: Lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen

18.09.2023 - 10.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

  • Ymmärtää kuormitusfysiologian perusteet osana urheilijan lajikohtaista harjoittelua
  • Osaa selittää motorisen oppimisen perusteet taidon oppimisessa ja opettamisessa
  • Osaa luokitella eri urheilulajien fyysisiä vaatimuksia ja kuormitustekijöitä
  • Osaa valita lajikohtaisesti sopivia keinoja urheilijan fyysisen suorituskyvyn mittaamisessa ja testaamisessa
  • Osaa toteuttaa lajianalyysin ja sitä kautta valitsemaan ja suunnittelemaan asianmukaiset tavat tukea urheilijan fyysistä suorituskykyä

 

Sisältö:

  • Kuormitusfysiologia
  • Motorinen oppiminen
  • Eri urheilulajien fyysiset vaatimukset ja kuormitustekijät
  • Urheilijan fyysisen suorituskyvyn mittaaminen ja testaaminen
  • Lajianalyysin perusteet ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen ”

Edeltävyysehdot

Opiskelijalla tulee olla 60 op. fysioterapian perusopintoja suoritettuna osallistuakseen opintojaksolle.

Arviointikriteerit

Numeraalinen arviointi 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson työskentelytavat ovat itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöt. Opiskelu tapahtuu verkossa ja Moodlen oppimisympäristössä aikataulutettuna koko opintojakson ajan.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso alkaa ja Moodlen oppimisympäristö avautuu 18.9 ja on avoinna 10.12 saakka. Opintojakson alkuinfo pidetään 12.10 klo 15 – 16.30. Opintojakson oppimistehtävät esitellään yhteisessä seminaarissa 7.12 klo 15.00 – 17.30. Opintojakson tapaamiset toteutuvat etätapaamisina (Teams).

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 7.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 7th August at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).