Non-stop
Opintojakson nimi Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta

16.01.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tunnet uuden perustettavan yrityksen rahoitusmahdollisuudet. Ymmärrät eri rahoitusmuotojen hakumenettelyt ja rahoituksen saannin ehdot. Osaat hyödyntää yrityksen eri riskilajien suojaamiskeinoja Sisältö: Mitä eri rahoitusmuotoja on tarjolla uuden yrityksen perustajille? Miten perustettavan yrityksen rahoituslaskelma tehdään? Miten arvoidaan eri rahoitusmuotojen ehtoja? Miten yrityksen riskianalyysi tehdään? Mitkä ovat riskien hallinnan keinot?

Edeltävyysehdot

Suositellaan: Yrityksen perustaminen ja markkinointi

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa -käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä. -etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä. -hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia. -toimia sidosryhmien kanssa. -käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita. -toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti. -perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

– Viitala & Jylhä: Liiketoimintaosaaminen, Edita, luku 20 – Sekki & Niemi: Menesty yrittäjänä, Talentum Pro, luku 30 – Learnissa oleva materiaali

Opintojakso tulee suorittaa 2 kuukauden kuluessa siitä, kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.

Opintojakson tiedot

16.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus on 16.1.2023.  Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Viimeinen iloittautumispäivä on 28.5.2023.