Non-stop
Opintojakson nimi Uudet teknologiat terveysalalla (nonstop-aloitus)
Opintojakson ajankohta 24.08.2021 - 21.03.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 19.12.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Uudet teknologiat terveysalalla (nonstop-aloitus)

24.08.2021 - 21.03.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakson tavoitteena on tarjota tietoa kehittyvän terveysteknologian ratkaisuiden ja niihin liittyvien palveluiden, esimerkiksi tekoälyn, virtuaalitodellisuuden ja robotiikan hyödyntämisestä potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa sekä oman terveystiedon keräämisessä. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää, miten teknologiaa voidaan hyödyntää asiakaslähtöisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Sisältö:

  • terveysalan teknologian innovaatiot ja lainsäädäntö yleisesti tekoäly
  • fyysisen kunnon ylläpito, seuranta ja kuntoutus
  • henkilökohtainen terveydentilan mittaaminen, seuranta ja sähköiset palvelut
  • terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät mobiilisovellukset
  • virtuaalitodellisuus
  • yksilön turvallisuuteen liittyvät teknologiat ja palvelut
  • apuvälineet ja robotit
  • hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät pelisovellukset
  • terveydenhuollon tietojärjestelmät

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko:

Hyväksytty-Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opintojakson lisätiedot

Mahdollinen peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi. Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Ennen koulutuksen alkua saat sähköpostiiisi kutsuviestin, jossa on ohjeet opintojen aloittamiseksi.

Ilmoittautumistiedot

Tätä kautta koulutukseen voivat ilmoittautua vain TEHY:n jäsenet.

Muut kuin TEHY:n jäsenet pääsevät ilmoittautumaan vastaavaan koulutukseen Xamkin avoimen AMK:n koulutuskalenterin kautta. Jos ilmoittaudut koulutuskalenterin kautta, maksat itse koulutusmaksun, vaikka olet yhteistyöammattiliiton jäsen.