Kevät
Opintojakson nimi Uudistuva johtajuus (sote)
Opintojakson ajankohta 09.01.2024 - 07.04.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Kari Jaatinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 10.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Uudistuva johtajuus (sote)

09.01.2024 - 07.04.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tarkoitus on oppia ymmärtämään ja omaksumaan ne johtajuusosaamisen ja tunneälykkyyden keinot sekä vuorovaikutustaidot, joilla organisaatiot ja niiden henkilöstö menestyvät kansainvälisessä ja digitaalisessa toimintaympäristössä.

Opintojakson osaamistavoitteet: Ymmärrät eri johtajuusteorioita ja malleja sekä niiden eroja sekä osaat soveltaa niitä käytännön työhön. Määrittelet keskeisiä johtajuuden käytäntöjä ja kuvaat niitä työroolisi näkökulmasta. Ymmärrät tasa-arvoisen ja eettisen johtajuuden merkityksen. Tunnistat ja arvioit johtajuuden, tunneälykkyyden ja vuorovaikutustaitojen osaamistasi ja hyötyjä sekä nimeät keskeisen kehittämiskohteesi. Kokeilet käytännön dialogitaitoja vuorovaikutuksessa ja keskusteluissa.

Edeltävyysehdot

AMK-tutkinto

Arviointikriteerit

0-5 (Ei tenttiä)

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Aloituswebinaarissa ohjeistetaan ja vaiheistetaan opintojakson eteneminen. Ennakkotehtävä tehdään ennen ensimmäistä webinaaria. Opintojakson keskeinen oppimistehtävä on opiskelijan omaan (tai kuviteltuun) työorganisaatioon opintojakson aikana tekemä työelämälähtöinen kehittämistehtävä. Opiskelija voi itse valita ajankohtaisen, opintojakson teemoihin liittyvän kehittämisen kohteen omasta organisaatiostaan. Tavoitteena on soveltaa teoreettista tietoa käytännön ongelman ratkaisemiseen sekä kirjoittaa siitä projektisuunnitelmatyyppinen pohdiskeleva essee tai projektiraportti.

Webinaarit (Zoom-yhteydellä) 9.1.2024 klo 17.00-18.30 6.2.2024 klo 17-19 14.3.2024 klo 17-19