Syksy
Opintojakson nimi Uudistuva työ: Lean-ajattelulla työ sujuvaksi
Opintojakson ajankohta 01.09.2021 - 31.05.2022
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Suuronen Niina
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 31.05.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Uudistuva työ: Lean-ajattelulla työ sujuvaksi

01.09.2021 - 31.05.2022

Opintojakson kuvaus

Onko työsi sujuvaa ja eteneekö se aikataulussa? Pystytkö keskittymään olennaiseen vai sisältääkö työsi turhaa tekemistä, aikavarkaita ja esteitä? Ratkaisu on jo tuhansissa organisaatioissa tuloksekkaaksi havaittu ajattelutapa, jonka avulla kehität omaa tai tiimisi työtä sujuvammaksi ja järkevämmäksi.

Lean on ajattelu- ja johtamistapa, joka parantaa yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta. Lean tehostaa toimintatapoja ja parantaa tuloksia, kun laatu ja asiakastyytyväisyys lisääntyvät. Tällä opintojaksolla tutustut lean-ajattelun perusteisiin ja tärkeimpiin lean-työkaluihin ja -menetelmiin ja opit soveltamaan niitä oman työsi johtamisessa ja kehittämisessä.

Opintojakso on osa 15 opintopisteen Uudistuva työ -opintoja. Opinnoista saa digitaalisen osaamismerkin.

Sisältökokonaisuudet

  • Lean-ajattelun perusteet
  • Jatkuvan virtauksen luominen työhön
  • Keskeiset lean-työkalut ja –menetelmät
  • Lean oman työn suunnittelussa ja johtamisessa

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulun OpenEdu-ympäristössä 1.9.2021 – 31.5.2021. Eteneminen osallistujan aikataulun mukaisesti.

Osallistuja perehtyy itsenäisesti materiaaleihin. Hän osallistuu omaa työtä koskeviin verkkokeskusteluihin ja tekee aihepiiriä koskevia verkkotehtäviä.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että osallistujalla on käytössään nettiyhteys ja tietokone.

Opintojakson tiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että osallistujalla on käytössään nettiyhteys ja tietokone.

Opintojakson lisätiedot

Esittelyvideo: Uudistuva työ – Lean-ajattelulla työ sujuvaksi