Syksy
Opintojakson nimi Uudistuva työ: Työelämän digitaitoja
Opintojakson ajankohta 01.09.2021 - 31.05.2022
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Hietanen Aija
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 31.05.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Uudistuva työ: Työelämän digitaitoja

01.09.2021 - 31.05.2022

Opintojakson kuvaus

Miten on sinun digitaitojesi laita? Onnistuuko pilvityöskentely? Hallitsetko sinä tietoa vai tieto sinua? Viestitkö ja verkostoidutko verkossa? Ovatko omat tietosi turvassa?

Tällä opintojaksolla harjoittelet keskeisiä uudistuvan työn digitaitoja ja opit työtä helpottavia ja tehostavia sovellusohjelmia.

Opintojakso on osa 15 opintopisteen Uudistuva työ -opintoja. Opinnoista saa digitaalisen osaamismerkin.

Sisältökokonaisuudet

  • Tiedonhallinta ja turvallisuus – tietoturva ja -suoja, GDPR, omien tietojen turvaaminen, julkisuus – yksityisyys
  • Viestintä ja verkostoituminen – videoneuvottelut, sosiaalinen media työelämässä ja työelämän some
  • Pilvityöskentely – yhteisölliset työvälineet, yhteiskirjoittaminen, sisällön tuottaminen ja jakaminen
  • Mobiilityöskentely – työtä tehostavat mobiiliapplikaatiot

Opintojakson alussa verkko-opiskelutaitoihin perehdyttävä osuus.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulun OpenEdu-ympäristössä 1.9.2021 – 31.5.2022.

Osallistuja perehtyy itsenäisesti verkkomateriaaleihin ja tutoriaaleihin ja suorittaa niiden mukaisia harjoituksia sekä tieto-taitotestejä saaden niistä palautetta. Eteneminen osallistujan aikataulun mukaisesti kurssin suoritusaikana.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että osallistujalla on käytössään tietokone, webbikamera, headset (kuulokkeet ja mikrofoni) sekä älypuhelin.

Opintojakson tiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että osallistujalla on käytössään tietokone, webbikamera, headset (kuulokkeet ja mikrofoni) sekä älypuhelin.

Opintojakson lisätiedot

Esittelyvideo: Uudistuva työ – Työelämän digitaitoja