Kevät
Opintojakson nimi Uusiutuvan energian lähteet ja käyttö
Opintojakson ajankohta 10.01.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Seppo Kainulainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Uusiutuvan energian lähteet ja käyttö

10.01.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tietää uusiutuvien energioiden merkityksen osana energiatuotantoa ja ilmastonmuutoksen hallintaa
 • tietää kansalliset ja kansainväliset ohjauskeinot uusiutuvan energian tuotannossa
 • tietää erilaiset uusiutuvat energialähteet sekä niiden käytön
 • ymmärtää kiinteistön lämmitystehoon ja energiatarpeeseen vaikuttavat tekijät
 • tuntee pienkiinteistöjen lämmitysjärjestelmäratkaisut

Sisältö

 • Energian tuotanto ja käyttö Suomessa
 • Energia-alan toimintaympäristö
 • Energian tuotannon ja käytön ohjausmekanismit
 • Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttökohteet (mm. bioenergia, aurinkoenergia, tuulivoima)
 • Kiinteistön lämmitystehon ja energiatarpeen selvitys
 • Kiinteistöjen lämmitysratkaisut ja energiatehokkuus

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson voi toteuttaa joustavasti oman aikataulun mukaisesti, varsinaista aloitus- tai lopetuspäivää ei ole. Suositeltavaa on, että opintojakso on suoritettuna viimeistään neljän kuukauden kuluttua opintojakson aloittamisesta.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.