Syksy
Opintojakson nimi Våga tala svenska på jobbet
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 21.12.2022
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Maria Rautamo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.08.2022
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Våga tala svenska på jobbet

12.09.2022 - 21.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Tämä opintojakso sopii eri alojen opiskelijoille. Suoritettuasi tämän opintojakson, osaat

• käyttää ruotsia eri tilanteissa vapaa-ajalla ja työelämässä.

• keskustella alaasi liittyvässä asiointitilanteissa.

• enemmän omaan alaasi liittyvää terminologiaa ja fraaseja.

• esitellä alaasi liittyviä toimintoja, tuotteita, palveluita sekä kertoa hinnoista, alennuksista, maksutavoista ja toimituksista.

• toimia esimerkiksi vierailutilanteissa, tapaamisissa ja messuilla.

• huolehtia esimerkiksi työpaikallesi tulevista vieraista sekä esitellä työpaikkaasi/yritystäsi ja sen tiloja.

Sisältö:

Suullisia (ja hieman kirjallisiakin) työelämän tilanteita, tuote- ja palveluesittelyä, neuvotteluita, opastamista sekä ohjaamistilanteita, ongelmatilanteiden (esimerkiksi reklamaatiotilanteet) ratkaisemista, ajankohtaisista asioista keskustelemista sekä oman alan terminologian ja fraasien kartuttamista.

Opiskelijoiden toiveita kysytään ennen opintojakson alkua ja sisältöä voidaan muokata toiveiden mukaan.

Edeltävyysehdot

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 ruotsin kielessä.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

(Hyväksytty/ Hylätty)

Hyväksytty: Läsnäolovaatimus vähintään 80 % sekä aktiivinen osallistuminen harjoituksiin  Zoom-tapaamisissa. Harjoitustehtävien palautus ajallaan sekä suullinen esitys. Itsearviointi.

Hylätty: Liikaa poissaoloja, ei osallistumista Zoom-tapaamisiin ja niissä tehtäviin harjoituksiin, ei palautettuja harjoitustehtäviä tai vain osa palautettu.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tapaamiset Zoomissa maanantaisin klo 15-17:

ma 12.9. Zoom-aloitustapaaminen: kurssi-info ja tutustuminen, ma 19.9. Zoom, ma 26.9 Itsenäistä työskentelyä, ma 3.10. Zoom, ma 10.10. Zoom

Syystauko vk 42: ei opetusta

ma 24.10. Zoom, ma 31.10. Zoom, ma 7.11. Zoom, ma 14.11. Itsenäistä työskentelyä, ma 21.11. Zoom

ma 28.11. Viimeinen Zoom, palautekeskustelua ja itsearviointia