Kevät
Opintojakson nimi Vähähiilinen rakentaminen
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 19.05.2024
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Heli Kanerva-Lehto
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Vähähiilinen rakentaminen

15.01.2024 - 19.05.2024

Opintojakson kuvaus

Keskeiset sisältöalueet:

 • Kestävä kehitys yleisesti
 • Hiilineutraalius ja siihen liittyvät tavoitteet kansainvälisesti ja Suomessa
 • Vähähiilisyys rakentamisessa ja rakennusaineteollisuudessa
 • Hiilijalanjälki rakennusalalla

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee kestävän kehityksen käsitteen ja siihen liittyvän taustan ja yleiset tavoitteet
 • tietää mitä tarkoittaa hiilineutraalisuus ja vähähiilisyys
 • tuntee hiilineuraalisuuteen ja vähähiilisyyteen liittyvät keskeiset tavoiteet kansainvälisesti ja Suomessa
 • tutustuu rakennusalan tavoitteisiin ja toimiin vähähiilisen rakentamisen osalta
 • tutustuu rakennusaineteollisuuden merkitykseen vähähiilisessä rakentamisessa
 • tuntee hiilijalanjäjen ja hiilikädenjälkeen laskentaan liittyviä perustietoja

Arviointikriteerit

H-5

Teemojen tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

Esseen arviointi, max. 50 pistettä: – essee vastaa annettua tehtävänantoa mukaan lukien sivun asettelu, max. 5 pistettä – esseestä ilmenee, että kaikkien teemojen materiaaleihin on perehdytty, max 10 pistettä – esseessä on tuotu esille keskeiset teemat, max. 5 pistettä – esseessä on perusteltu laajemmin käsitellyt teemat ja kuvattu niitä asianmukaisesti, max. 15 pistettä – esseessä on myös omaa pohdintaa tai perusteltuja mielipiteitä, max. 5 pistettä – lähdeviittaukset on tehty asianmukaisesti ja omat ajatukset eroteltu lähteistä, max. 5 pistettä – tekstin kieliasu on selkää ja oikeakielistä, max 5 pistettä

Tarkemmat tiedot arvioinnista löytyy opintojakson toteutussuunnitelmasta

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi aineistot ovat itslearning-oppimisalustalta.

Kurssin sisältö, teemat ja tehtävät ajoittuvat seuraavasti:

Viikot 3-9 Teema: Kestävä kehitys Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 3-9 Teema: Hiilineutraalius Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 10-17 Teema: Vähähiilisyys rakentamisessa ja rakennusaineteollisuudessa Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 10-17 Teema: Hiilijalanjälki rakennusalalla Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 18-20 Esseen kirjoittaminen

Kurssin kokonaistyömäärä 135 h. – Kirjallisuuuden lukeminen ja muihin materiaaleihin perehtyminen 85 h – Esseen kirjoittaminen 50 h

Opintojakson lisätiedot

Kurssin yleiset tiedotteet itslearnigissa, muu viestintä ja yhteydenotot sähköpostilla.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolla on kiintiöt:

 • Turku AMK:n opiskelijat 20 opiskelijaa
 • Muiden ammattikorkeakoulujen kautta opintojaksolle osallistuvien kiintiöt: 15 opiskelijaa TÄYNNÄ
 • Avoimen AMK:n kiintiöt: 10 opiskelijaa

Huom! HAMK:n, Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa