Kevät
Opintojakson nimi Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 19.05.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Johanna Juola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 19.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät

13.03.2023 - 19.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoite:

Opintojakso antaa perusvalmiudet ymmärtää puhevammaisten ja neuropsykiatrisia (nepsy) vaikeuksia omaavien henkilöiden vuorovaikutukseen liittyviä tarpeita sekä vuorovaikutusvälineitä heidän kanssaan kommunikointiin.

Opintojakson suoritettuasi osaat siis tunnistaa puhevammaisten ja neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavien henkilöiden kommunikoinnin haasteita sekä tuen tarpeita arjessa toimimisen ja osallisuuden näkökulmista. Tiedät puheen ja kielen kehitykseen sekä kommunikoinnin häiriöihin liittyviä teoreettisia näkökulmia sekä käsitteitä ja osaat soveltaa niiden sisältöjä asiakkaiden toimintakyvyn kuvaamiseen kommunikoinnin näkökulmasta.

Suoritettuasi opintojakson tiedät yleisimpiä vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä ja olet kokeillut niitä myös käytännössä. Osaamisesi vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien käyttäjänä kasvaa tai monipuolistuu ja tiedät konkreettisia keinoja käydä dialogia puhevammaisten tai neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavien asiakkaiden kanssa. Tiedät myös millaisia palveluja ja apuvälineitä puhevammaisille henkilöille on tarjolla sekä osaat ohjata asiakasta niiden hakemisessa.

Sisältö:

Opintojakson sisältöinä ovat puhevammaisen ja neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavan henkilön tuen tarpeet ja kommunikoinnin kuntoutuksen perusteet sekä aiheeseen liittyvät teorianäkökulmat ja käsitteet.

Vaihtoehtoisista kommunikointimenetelmistä opintojaksolla tarkastellaan ele- ja esinekommunikaatiota, kuva- ja symbolikommunikaatiota, piirroskommunikaatiota ja selkokieltä. Lisäksi perehdytään sosiaalisten tarinoiden ja sarjakuvitetun keskustelun periaatteisiin sekä strukturoituun pedaogiikkaan toiminnanohjauksen tukemisessa.

Opintojakson aikana tutustutaan myös puhevammaisille henkilöille tarjolla oleviin palveluihin sekä neuropsykiatriseen valmennukseen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Arviointikriteerit

0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SKOS2015-3004. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että sinulla on käytettävissä sujuva internet-yhteys sekä mikrofoni- ja videokuvayhteys verkko-opetukseen osallistumista varten.