Kevät
Opintojakson nimi Vaikuttajaviestintä ja -markkinointi
Opintojakson ajankohta 11.01.2023 - 12.03.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Saija Råtts
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 31.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Vaikuttajaviestintä ja -markkinointi

11.01.2023 - 12.03.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee vaikuttajaviestinnän ja -markkinoinnin käsitteet ja tunnistaa niiden käyttötavat osana organisaation markkinointia ja viestintää. Opiskelija osaa analysoida vaikuttajaviestinnän ja -markkinoinnin erilaisia muotoja ja niiden tuomia hyötyjä organisaatiolle ja vaikuttajalle. Opiskelija osaa suunnitella vaikuttajayhteistyön sisältöjä. Sisältö: – Vaikuttajaviestinnän ja markkinoinnin käsitteet – Vaikuttajayhteistyön muodot, strategia ja mittaaminen – Kontaktointi

Arviointikriteerit

Numeroarviointi 1-5

Tyydyttävä 1-2:

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojakson keskusteluihin. Opiskelija hallitsee vaikuttajaviestinnän ja -markkinoinnin pääkäsitteet, mutta niiden yhdistäminen erilaisiin käyttötapoihin on vielä puutteellista. Opiskelija osaa nimetä vaikuttajaviestinnän ja –markkinoinnin muotoja, mutta ei osaa vielä selvittää niiden hyötyjä. Opiskelija tunnistaa vaikuttajayhteistyön eri muodot.

Hyvä 3-4:

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut aktiivisesti opintojakson keskusteluihin. Opiskelija hallitsee vaikuttajaviestinnän ja -markkinoinnin käsitteet, ja osaa yhdistää niitä erilaisiin käyttötapoihin. Opiskelija osaa nimetä vaikuttajaviestinnän ja -markkinoinnin muotoja, sekä niiden tuomia hyötyjä organisaatiolle ja vaikuttajalle. Opiskelija osaa suunnitella vaikuttajayhteistyön sisältöjä.

Kiitettävä 5:

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon keskusteluihin. Opiskelija hallitsee vaikuttajaviestinnän ja -markkinoinnin käsitteet, ja osaa erittäin hyvin yhdistää niitä erilaisiin käyttötapoihin. Opiskelija osaa nimetä vaikuttajaviestinnän ja -markkinoinnin muotoja, sekä niiden tuomia hyötyjä organisaatiolle ja vaikuttajalle. Opiskelija osaa suunnitella vaikuttajayhteistyön sisältöjä monipuolisesti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

13.1. klo 12 aloitusluento Teamsissa Teams-keskustelut (chat), joihin osallistumisajankohdat ovat vkot 3-4, 5-6 ja 7-8. Keskusteluihin on osallistuttava niille annettuina ajankohtana, jotta on oikeutettu suorittamaan opintojakson loppuun. Opintojakson lopputehtävän DL 6.3.2023

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla tarvit sovelluksai Teams ja Moodle.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.