Syksy
Opintojakson nimi Vaikuttavuutta, laatua ja kustannustietoisuutta asiakas- ja palveluohjaukseen (nonstop)
Opintojakson ajankohta 28.08.2023 - 29.12.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Anu Pelkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 03.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Vaikuttavuutta, laatua ja kustannustietoisuutta asiakas- ja palveluohjaukseen (nonstop)

28.08.2023 - 29.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla perehdyt vaikuttavuus-, kustannus- ja laatutietoisuuteen osana asiakas- ja palveluohjaustyötä.

Opintojakson suoritettuasi olet sisäistänyt laatu- ja vaikuttamistyön lähtökohtia sekä kustannusvaikutusten merkityksiä asiakas- ja palveluohjaustyössä.

Opiskelusi jälkeen osaat hyödyntää laatutyökaluja asiakastyön kehittämisessä sekä käyttää jaksolla esiteltyjä vaikuttavuustyökaluja omassa työssä.

Sisältö

Tämän opintojakson oppimisympäristö rakentuu kolmesta aihealueesta, jotka sisältävät itseopiskelumateriaaleja sekä niihin liittyviä harjoitustehtäviä. Opintojakson päättää monivalintatentti, jonka hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä suoritusmerkinnän saamiselle. Kaikki tämän opintojakson oppimateriaalit ovat opiskeltavissasi ja pääset tutustumaan annettuihin aineistoihin sekä tekemään harjoitustehtäviä vapaasti.

 

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna. Harjoitustehtäviä voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Tentin suorittamiseksi on kolme yrityskertaa.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle pystyt ilmoittautumaan nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 28.8.2023-29.12.2023. Ilmoittautuminen päättyy 3.12.2023.

Opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta n. viikosta 34 alkaen. Huomaathan, että ilmoittautumisia ei käsitellä viikon 42 aikana.