Kevät
Opintojakson nimi Valmentava työote
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 30.04.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala
Opettaja Juha Niiranen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 22.12.2022
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Valmentava työote

16.01.2023 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija saa omakohtaisia kokemuksia yksilön tai ryhmän valmentamisesta, dialogisesta työskentelystä sekä vertaisvalmennuksesta opiskelijaryhmässä. Kokemuksia arvioidaan ja reflektoidaan suhteessa valmentavaan työotteeseen, yksilön tai ryhmän tarpeisiin ja tilanteeseen sekä valmennustilanteelle asetettuihin tavoitteisiin. Opintojakso sopii osin työelämässä, yhteistyöprojektissa tai soveltuvassa TKI-hankkeessa suoritettavaksi.

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tietää valmentavan työotteen lähtökohdat ja ammatilliset sovellusmahdollisuudet
  • tarkastelee ja kehittää yksilöiden ja ryhmien ohjaus- ja valmennustilanteita tavoite- ja tarvelähtöisesti
  • osaa huomioida valmennussuhteiden vastavuoroisuuden ja dialogisuuden
  • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi osallistavasti tavoitteellisen valmennustilanteen alansa toimintaympäristössä
  • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehitystavoitteensa yksilöiden ja ryhmien valmentajana

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Ohjaus-ja dialogisuustehtävät arvioidaan suoritettu-täydennettävä, opintojakson kokoava käsitetehtävä arvioidaan 1-5. Opintojakson suoritukset arvioidaan kahden viikon kuluessa palautuksesta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria. Webinaarit tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin. Opintojaksoon sisältyy harjoituksena ohjaus- ja valmennustehtävä. Opintojakso on suoritettava toteutusaikana.

Valmentava työote muodostuu 1 op verkkovalmennuksesta, 1 op itsenäisestä ohjaustehtävästä, 1 op dialogisuus -harjoitteesta sekä 2 op ryhmässä tehtävästä lukupiiriharjoitteesta.

Webinaarien aikataulut:

  • 24.01.2023 12.30 – 15.00
  • 16.02.2023 12.30 – 15.00

Opintojakson tiedot

Opiskelijapalautetta:

”Hyvä yleiskuva tärkeään aiheeseen! Erityisen monipuoliset lähdemateriaalit loppuesseeseen, jotta sai varmasti valita itselleen kiinnostavan teeman ja näkökulman.”

”Mahdollisuus valita itse listalta päätösesseen aineisto. Monipuoliset materiaalit. – – ”

“Laajasti sovellettavissa oleva kokonaisuus valmennus-ja ohjaustoiminnan perusteista”

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.