Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Valokuvaus ja kuvankäsittely 1
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 28.11.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Pekka Makkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Valokuvaus ja kuvankäsittely 1

19.09.2022 - 28.11.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla perehdyt valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteisiin ja teet kuvaus- ja käsittelyharjoituksia, jotka opastavat sinua valokuvauksen perusteisiin.

Arviointikriteerit

Saadaksesi hyväksytyn arvosanan sinun tulee suorittaa jokainen jakson tehtävä hyväksytysti. Yksittäisten tehtävien arviointiperusteet ovat tehtäväantojen yhteydessä. Yksittäiset tehtävät arvioidaan Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty -asteikolla. Täydennettävä tarkoittaa, että tehtävää on parannettava opettajan kommenttien perusteella.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely verkossa ja itsenäiset tehtävät.

Opintojakson tiedot

Opintojaksoa varten tarvitset kameran, tietokoneen ja verkkoyhteyden sekä Photoshop-kuvankäsittelyohjelman.

Huom. Opiskelija vastaa itse opinnoissa käytettävän Adobe Photoshop -ohjelman hankkimisesta omalle tietokoneelleen.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.