Kevät
Opintojakson nimi Valokuvaus ja kuvankäsittely 1
Opintojakson ajankohta 30.01.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Pekka Makkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 19.12.2022 - 15.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Valokuvaus ja kuvankäsittely 1

30.01.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Perustaitojen omaksuminen

  • Valokuvauksen visuaalisuus
  • Kameratekniikan hallinta
  • Kuvankäsittelytekniikan hallinta

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteisiin ja teet kuvaus- ja käsittelyharjoituksia, jotka opastavat sinua valokuvauksen perusteisiin.

  • Valokuvauksen ja digitaalisen kuvankäsittelyn perusteiden opiskelu
  • Perehdyt valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteisiin
  • Teet kuvaus- ja käsittelyharjoituksia, jotka opastavat sinua valokuvauksen perusteisiin

Arviointikriteerit

Saadaksesi hyväksytyn arvosanan sinun tulee suorittaa jokainen jakson tehtävä hyväksytysti. Yksittäisten tehtävien arviointiperusteet ovat tehtäväantojen yhteydessä. Yksittäiset tehtävät arvioidaan Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty -asteikolla. Täydennettävä tarkoittaa, että tehtävää on parannettava opettajan kommenttien perusteella.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely verkossa ja itsenäiset tehtävät.

Opintojakson tiedot

Opiskelija tarvitsee oman kameran (mielellään monipuolisesti säädettävän, esim. järjestelmäkamera, mutta jakson voi suorittaa välttävästi myös kännykkäkameralla) sekä tietokoneen internet-yhteydellä sekä Photoshop-kuvankäsittelyohjelman.

Huom. Opiskelija vastaa itse opinnoissa käytettävän Adobe Photoshop -ohjelman hankkimisesta omalle tietokoneelleen.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.