Syksy
Opintojakson nimi Valokuvaus ja kuvankäsittely 2
Opintojakson ajankohta 10.10.2022 - 12.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Pekka Makkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 25.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Valokuvaus ja kuvankäsittely 2

10.10.2022 - 12.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla syvennetään valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perustaitoja erilaisten tehtävien kautta.

Edeltävyysehdot

Opiskelijalla toivotaan olevan jonkinasteisia perustaitoja tai on suorittanut Valokuvaus ja kuvankäsittely 1 -opintojakson.

Arviointikriteerit

Jokainen tehtävä arvioidaan ja saat niistä kirjallisen palautteen.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely verkossa ja tehtävät.

Opintojakson tiedot

Jaksoa varten tarvitset järjestelmäkameran, tietokoneen ja verkkoyhteyden sekä Photoshop-kuvankäsittelyohjelman.

Huom. Opiskelija vastaa itse Photoshop-ohjelman hankkimisesta omaan käyttöönsä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.