Kesä
Opintojakson nimi Valokuvaus ja kuvankäsittely 2
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Pekka Makkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Valokuvaus ja kuvankäsittely 2

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Perustaitojen syventäminen

  • Valokuvauksen visuaalisuus
  • Kameratekniikan hallinta
  • Kuvankäsittelytekniikan hallinta

Sisältö

Valokuvauksen ja digitaalisen kuvankäsittelyn perusteiden opiskelu. Laajempia ja syvempiä valokuvaus- ja kuvankäsittelyharjoituksia.

Opintojaksolla syvennetään valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perustaitoja erilaisten tehtävien kautta.

Edeltävyysehdot

Opiskelijalla toivotaan olevan jonkinasteisia perustaitoja tai että hän on suorittanut Valokuvaus ja kuvankäsittely 1 -opintojakson.

Arviointikriteerit

Jokainen tehtävä arvioidaan ja saat niistä kirjallisen palautteen.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely verkossa ja tehtävät.

Opintojakson tiedot

Opiskelija tarvitsee oman kameran (mielellään monipuolisesti säädettävän, esim. järjestelmäkamera tai monipuolinen pokkarikamera) sekä tietokoneen internet-yhteydellä sekä Photoshop-kuvankäsittelyohjelman.

Huom. Opiskelija vastaa itse Photoshop-ohjelman hankkimisesta omaan käyttöönsä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.