Kesä
Opintojakson nimi Valokuvia kännykällä – Perusteet
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opettaja Pekka Makkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 18.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Valokuvia kännykällä – Perusteet

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Sisältö

  • Opintojaksolla opiskellaan valokuvauksen perusteita kännykkäkameran avulla. Opetuksessa käydään läpi valokuvauksen perusteita, jotka on hyvä ottaa huomioon riippumatta, millaisella kameralla kuvaat.

Osaamistavoitteet

  • Opit valokuvauksen perusteita ja osaat soveltaa oppimaasi kuvatessasi kännykkäkameralla.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.