Syksy
Opintojakson nimi Varhaiskasvatuksen lähtökohdat
Opintojakson ajankohta 18.09.2023 - 03.12.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tiina Maaranen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 10.09.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Varhaiskasvatuksen lähtökohdat

18.09.2023 - 03.12.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Tuntee varhaiskasvatuksen teoreettista perustaa ja keskeisiä käsitteitä
  • Saa valmiuksia tukea lasten kehitystä sekä ohjata lasten oppimista
  • Pystyy soveltamaan oppimaansa teoriaa käytäntöön
  • Saa valmiuksia käyttää havainnointia kasvamisen, oppimisen ja kehittymisen tukena

Sisältö

  • Varhaiskasvatuksen keskeiset asiakirjat ja teoriasuuntaukset
  • Leikki ja leikin merkitys lapsille
  • Lähtöisyys ja kontekstuaalisuus varhaiskasvatuksessa
  • Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen
  • Lapsen havainnointi

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.

.