Syksy
Opintojakson nimi Varhaiskasvatuksen pedagogiikka
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 21.12.2022
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Anniina Berg ja Timo Hintikka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Tiedostat ja osaat perustella sekä arvioida omia ammatillisia, eettisiä ja pedagogisia periaatteitasi varhaiskasvatustyössä. Kykenet tavoitteellisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan pedagogista varhaiskasvatussuunnitelman periaatteiden mukaista ja lasten osallisuutta tukevaa toimintaa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Tiedät varhaiskasvatuksen keskeiset sisällöt ja osaat soveltaa erilaisia työmenetelmiä varhaiskasvatustyössä.

Sisältö:

  • Varhaiskasvatussuunnitelma, varhaiskasvatuksen tavoitteet, laaja-alainen oppiminen ja oppimisen alueet
  • Varhaiskasvatuksen menetelmät, havainnointi ja arviointi
  • Positiivinen pedagogiikka, lapsilähtöisyys ja lapsen osallisuus
  • Pedagogisen toiminnan suunnittelu
  • Oman ammatillisuuden kehittymisen arviointi varhaiskasvatustyössä

Edeltävyysehdot

Opiskelija tuntee alle kouluikäisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen pääpiirteet. Opiskelijalla on kykyä kehittää ja pohtia omaa kasvatustyötään ohjaavia periaatteita.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opiskelu, sisältää webinaareja ja itsenäistä verkko-opiskelua.

Opintojakson tiedot

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SOSS2023-3002. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi.